Het stokje overgedragen.

Vandaag heeft er een organisatorische wijziging bij BBC plaatsgevonden: Walther en Marianne Coppens hebben de dagelijkse leiding overgedragen aan het huidige MT: Menno Franke, Hindrik Aalders, Rien van IJzendoorn en Ronald Zilver.

Ronald is operationeel directeur vanaf heden. Walther en Marianne blijven wel eigenaar van BBC, maar gaan zich meer richten op projectontwikkeling, middels Eureka Vastgoed.

Vannacht om 00.00 uur is dit symbolisch gebeurd: de MT-leden hebben Walther en Marianne een eigen gemaakt schilderij geschonken, met veel symboliek erin.
Ronald Zilver heeft letterlijk een stokje gekregen, zelfs een toverstokje.

Walther en Marianne willen dit jaar nog wel voor BBC-medewerkers en relaties een bedankfeestje organiseren.
Wordt vervolgd dus.