Nieuw AZC in Maastricht

Vanaf begin januari 2019 is BBC betrokken geweest bij de realisatie van een nieuw te bouwen AZC in Maastricht. In opdracht van het COOA heeft BBC zowel de bouwdirectie als het toezicht voor haar rekening genomen. Op dinsdag 5 mei werd het nieuwe AZC in Maastricht opgeleverd.

Leer hier meer over het nieuwe AZC.

AZC opgeleverd BBC
Oplevering AZC te Maastricht