Groot onderhoud appartementen Moerwijkzicht, Breda

Soort bouw: bestaande bouw, woningbouw
Periode: april 2017 - november 2017
Opdrachtgever: AlleeWonen


Moerwijkzicht

Project Moerwijkzicht

In Geeren-Zuid, tegenover het winkelcentrum Hoge Vucht, staat de flat “Moerwijkzicht”. De flat is gebouwd in 1972/1973. Het complex bestaat uit 241 appartementen, 3 garages/bergingen en een zend-/ontvangstinstallatie. Daarnaast is een ontmoetingsruimte en kantoorruimte voorzien. Het complex draagt bij aan de doelstelling van AlleeWonen (nu Alwel) voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar te houden voor de primaire en secundaire doelgroep.

Tot 2014 werd Moerwijkzicht onderhouden volgens de meerjarenbegroting. In 2013 is besloten aanvullende onderhoudswerkzaamheden uit te voeren in 2 fasen. Fase 1 bestond uit het vernieuwen en isoleren van de dakbedekking en het vervangen van het sluitsysteem. Fase 2 bestond voornamelijk uit ingrepen die moesten leiden tot woonlastenreductie door energiebesparing. BBC droeg zijn steen bij in fase 2.

Organisatie

AlleeWonen is een wooncorporatie actief in West-Brabant, en dan vooral in het stedelijk gebied van Roosendaal en Breda. AlleeWonen huisvest ongeveer 17.500 huishoudens en bezit ruim 19.000 verhuureenheden. AlleeWonen geeft extra aandacht aan wijken, die dat nodig hebben en aan meer kwetsbare doelgroepen. De corporatie zorgt, met haar partners, medewerkers en bewoners, voor een schone, hele en veilige woning en woonomgeving.

*In 2018 is AlleeWonen gefuseerd met Woonstichting Etten-Leur, zij heten nu Alwel.

Eisen aan energielasten

Doel van het project is voor de komende 40 jaar door exploiteren van de woningen in de sociale huursector. Betaalbaarheid van woonlasten staat hierbij centraal. Naast de huur maken de energie- en servicekosten een belangrijk deel van de woonlasten uit. De energiekosten voor bewoners moeten beheersbaar worden gemaakt door de vraag naar energie te beperken door het nemen van energiebesparende maatregelen als deel van de komende groot onderhoudsbeurt. Tegelijkertijd moet de kwaliteit van het binnenmilieu worden geborgd, onder andere door aandacht voor geregelde, regelbare en comfortabele ventilatievoorzieningen.

Bouwsom: € 6.500.000,00 exclusief btw.

Meer van dit soort projecten
Gebruikte diensten binnen dit project

Betrokken medewerkers