Brandveiligheid Rechtbank te Roermond

Soort bouw: bestaande bouw, overheid
Periode: januari 2013 - september 2014
Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst


Brandveiligheid Rechtbank Roermond

Na de Schiphol brand in 2005 is de Rijksgebouwendienst (RGD) begonnen met het in kaart brengen van de staat van de brandveiligheid van het totaal bestand van panden dat bij de RGD in eigendom is.

De locatie

De Rechtbank Roermond is gehuisvest in een pand aan de Willem II singel te Roermond. Dit pand is gebouwd in 1994 en is sindsdien meerdere malen intern verbouwd. Het pand kent 4 bouwdelen waarvan 3 bouwdelen 5 bouwlagen (inclusief kelder) bevatten. De indeling van de bouwdelen valt kort samen te vatten in kantoren, zittingszalen en spreekkamers, ruimten voor de parketpolitie en een ophoudgebied voor gedetineerden. De Rechtbank blijft in gebruik gedurende de verbouwing.

Het project

Om dit proces goed te kunnen leiden heeft de RGD de eigen organisatie op zodanige wijze ingericht dat een expertise centrum brandveiligheid is opgericht met als belangrijkste doel het optimaal bepalen van de juiste brandwerende voorzieningen voor het gebruik van het pand.

De werkzaamheden bestond in hoofdlijnen uit het aanbrengen van nieuwe compartimentsgrenzen waardoor deuren en puien brandwerend moeten zijn uitgevoerd, installatie doorvoeren brandwerend afgewerkt, installatieonderdelen moeten worden aangepast en trappenhuizen en daken op brandoverslag moeten worden aangepast. Tevens is de bekabeling van de ontruimingsinstallatie aangepast en zijn noodverlichting en vluchtwegen aangepast.

Namens Rijksgebouwendienst verzorgde BBC het toezicht en de directievoering tijdens de verbouwing.

Meer van dit soort projecten
Gebruikte diensten binnen dit project

Betrokken medewerkers