Brede School, Moordrecht

Soort bouw: nieuwbouw, onderwijs
Periode: april 2014 - november 2015
Opdrachtgever: HEVO B.V.


Brede school Moordrecht

Brede school Moordrecht

De Brede school Moordrecht is de nieuwe locatie voor de Meester Lallemanschool, de St.Jozefschool en de Achtbaan, met als gevolg dat de tijdelijke uitbreiding van Achtbaan gesloopt is. Ook is er in het gebouw ruimte gereserveerd voor de bibliotheek en een dorpshuisfunctie. De Brede School heeft een centrale plek in de nieuwe uitbreidingswijk de Brinkhorst in Moordrecht en behelst een 4.000 m² BVO. De bestaande school de Achtbaan is middels een corridor met de nieuwbouw verbonden, waardoor deze bestaande school er 3 lokalen bij heeft gekregen. Het overige deel van nieuwbouw is verdeeld over de 2 scholen die elders in Moordrecht gehuisvest zijn. In 2014 is gestart met heiwerk ten behoeve van dit gebouw over 3 lagen, waarbij de 3e laag geheel door de technische installaties in beslag is genomen en waar zich op begane grond en 1e verdieping 24 groepsruimten (lokalen), 2 centrale hallen, opdeelbare speellokalen, bibliotheek en dorpsruimte, uitgifte keukens bevinden.

Bouw

De aannemer kiest bij fundering voor een prefab bekisting waarbij tijdwinst het grote issue moet zijn. In eerste instantie wordt deze winst ook gerealiseerd, echter in het ontwerp door architect en constructeur is een belangrijk aspect ten aanzien van stabiliteit over het hoofd gezien. Gekozen was voor een dragend staalskelet waarin breedplaatvloeren en dakplaten waren opgenomen, kolommen in binnenspouwblad, waartussen kalkzandsteen lijmblokken. Berekeningen van leverancier kalkzandsteen wezen echter uit dat h.o.h.-afstand van deze kolommen te groot was om stabiliteit van binnenspouwblad te waarborgen. Dit had tot gevolg dat er een aanzienlijke extra hulpstaalconstructie in binnenspouwblad moest worden opgenomen. Alvorens dit alles was berekend en goedgekeurd door constructeur en BoWoTo, alsmede financieel rond was, waren er ruim 20 werkdagen verloren gegaan. Tot overmaat van ramp gaat fa. Oostendorp failliet, waardoor weer een extra vertraging optreedt van 3 weken. Al deze vertragende elementen hebben er voor gezorgd dat oorspronkelijke opleverdatum van 18 mei ’15 verschoven moest worden naar 31 juli ’15.

Toezicht door BBC Bouwmanagement op zowel bouwkundige als installatietechnische werkzaamheden, in nauwe samenwerking met IV-Bouw (adviseur installaties), terwijl directievoering is ondergebracht bij HEVO uit Den Bosch.

Brede school Moordrecht
Brede school Moordrecht
Meer van dit soort projecten
Gebruikte diensten binnen dit project

Betrokken medewerkers

Fred Dessing