Ontwikkeling Hartel Tank Terminal Botlek

Soort bouw: nieuwbouw, industrie
Periode: maart 2020 - februari 2021
Opdrachtgever: Ballast Nedam


Hartel Tank Terminal

Op de Hartelstrook in de haven van Rotterdam is de Hartel Tank Terminal in ontwikkeling.
HES International ontwikkelt deze tankterminal voor de op- en overslag van biobrandstoffen en olieproducten. Op het terrein van circa 27 hectare komen 54 tanks met een capaciteit van 1,3 miljoen m³.  Aan aan de kade met zes ligplaatsen kunnen zeeschepen tot aan zeer grote ruwe olie tankers afmeren. In de Hudsonhaven worden negen aanlegplaatsen gerealiseerd voor de binnenvaart.

Voor veel projecten in de industriële omgeving is een milieuvergunning benodigd. Die projecten vallen automatisch in de gevolg klasse CC3. Deze gevolgklasse CC3 betekent extra veiligheid ten opzichte van de standaard veiligheid. Alle toegepaste materieel moet van de nodige certificering zijn voorzien.

Daarnaast wordt er meer controle geëist door bevoegd gezag op de uitvoering van de werkzaamheden. Voor CC3 verlangt de regelgeving een second opinion voor bijvoorbeeld ook het nazien en keuren van de wapening van de hoofd draagconstructies.

BBC voert dan ook de nodige wapeningskeuringen uit in nauw overleg met bevoegd gezag (BoWoTo), opdrachtgever (HES), en de bouwkundige aannemer (Ballast Nedam industriebouw). De bevindingen worden opgenomen en vastgelegd in Ed Controls en al lopende de werkzaamheden gecontroleerd. De hiervoor genoemde partijen krijgen ook hiervan weer een verslaglegging.

HES Hartel Tank opvangput
HES Hartel Tank vloerveld tankputten
HES Hartel Tank vloerveld tankputten 2
Meer van dit soort projecten
Gebruikte diensten binnen dit project

Betrokken medewerkers

Henri van Ingen