Nieuwbouw 2 basisscholen te Eindhoven

Soort bouw: nieuwbouw, onderwijs
Periode: april 2018 - augustus 2019
Opdrachtgever: HEVO


basisscholen te Eindhoven

Nieuwe basisscholen te Eindhoven

In Eindhoven worden momenteel twee nieuwe basisscholen gerealiseerd. Beide scholen zijn al langer toe aan een nieuw onderdak. De Troubadour zal aan de Maria van Bourgondiëlaan blijven zitten waar een nieuw pand wordt gebouwd. De Korenaar zal zich gaan vestigen aan de Monseigneur Witloxweg.

Troubadour

Dit project omvat de nieuwbouw van basisschool Troubadour te Eindhoven. De basisschool gaat van een huisvesting van 2 gebouwen met een derde gebouw waarin de gymzaal zich bevindt naar een nieuwbouw pand met gymzaal.

In de huidige situatie van Troubadour vestigt de school zich in twee gebouwen, met in het midden een derde gebouw waarin de gymzaal zich bevindt. De gymzaal wordt gesloopt waarna er op die plek tussen de twee bestaande gebouwen in, een nieuwe school met gymzaal wordt gerealiseerd. Tijdens de bouw blijven de bestaande gebouwen in gebruik.
Het nieuwe schoolgebouw bevat twee bouwlagen. Op de begane grond is straks plaats voor een hal, een speelzaal, de nieuwe gymzaal en vier kleutergroepen. Op de eerste verdieping komen acht lokalen met tussenruimtes, kantoren en een koffiekamer. De nieuwe gymzaal kan, evenals de oude gymzaal, buiten schooltijden gebruikt worden door sportverenigingen en omwonenden.

basisscholen te Eindhoven

Korenaar

Nieuwbouw Korenaar betreft een nieuw schoolgebouw op de locatie van het voormalige Mgr. Bekkerschool gelegen aan de Monseigneur Witloxweg en de Gerretsonlaan.
Momenteel vestigt de Korenaar zich over twee locaties. Net zoals bij de Troubadour blijven de bestaande schoolgebouwen in gebruik tijdens de bouw zodat er geen tijdelijke ruimte gezocht hoeft te worden voor de leerlingen. De bestaande locaties van de Korenaar krijgen een nieuwe bestemming.

Opdrachten

Voor beide projecten verzorgt BBC het toezicht in opdracht van HEVO.

Meer van dit soort projecten
Gebruikte diensten binnen dit project

Betrokken medewerkers

Jacob Pander