Nieuwbouw Buurtwachters fase 2 te Maassluis

Soort bouw: Nieuwbouw, woningbouw
Periode: 2009 - 2010
Opdrachtgever: Maasdelta Groep


Buurtwachters fase 2 te Maassluis

Het project Buurtwachters in Maassluis is onderdeel van het grootschalig herstructureringsplan voor de Burgemeesterswijk. De oorspronkelijk in de jaren ‘60 gebouwde wijk bestond overwegend uit portieketage- en galerijflats omgeven door openbaar groen. Aan de architect is de vraag gesteld om ter vervanging van de bestaande en niet meer functionerende bebouwing een herkenbaar kleinschalig woonmilieu te ontwerpen wat refereert aan de vroegere tuinsteden.

Buurtwachters Maassluis

De stedenbouwkundige opzet bestaat uit een tweetal hoven gevormd door grondgebonden woningen. Haaks op de hoven maken vier stroken eveneens grondgebonden woningen de overgang naar de toekomstige woonwijk “Het Buitenrijk”. De in totaal 80 woningen, verdeeld over 40 huur- en 40 koopwoningen, worden gekenmerkt door zorgvuldig uitgewerkte overgangen tussen openbaar en privé, bestaande uit veranda’s en voortuinen.

Het ensemble straalt eenheid en diversiteit uit door toepassing van oranjebruine metselwerkgevels en pannendaken, houten veranda’s en grote raamopeningen. De woningen zijn compact van opzet en konden daardoor worden ondergebracht in de bereikbare huur en koopsector. Alle woonkamers zijn aan de tuinzijde gelegen terwijl de aan de straatzijde gelegen keukens bewonerscontact met de straat mogelijk maken.

Bouwmanagement

BBC heeft middels directievoering en toezicht het gehele bouwmanagement voor zijn rekening genomen, vanaf aanbesteding.

Overige betrokken partijen waren:

Constructeur: Bouw en advies bureau van der Ven
Aannemer: Panagro

Meer van dit soort projecten
Gebruikte diensten binnen dit project

Betrokken medewerkers