Nieuwbouw Dr. Knippenbergcollege te Helmond

Soort bouw: nieuwbouw, onderwijs
Periode: november 2019 - juni 2021
Opdrachtgever: Ons Middelbaar Onderwijs


Knippenbergcollege Helmond

Sport- en beleefcampus De Braak

De gemeente Helmond ontwikkeld tezamen met haar partners op het gebied van onderwijs, sport en gezondheid, op het bestaande sportcomplex “de Braak”, een bijzondere plek een nieuwe moderne sport- en beleefcampus. Het wordt een combinatie van onderwijs, gezondheid, breedtesport en topsport in een multifunctioneel, duurzaam en innovatief complex. Een campus met grote sociale en maatschappelijke meerwaarde voor omliggende wijken, maar zeker ook voor de hele stad: een plek waar altijd iets te doen is en waar mensen graag verblijven. Het wordt een “Hotspot voor beweging, gezondheid en onderwijs”. 

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) realiseert op de Campus een nieuw toekomstbestendig schoolgebouw voor het Dr. Knippenbergcollege (mavo/havo/vwo) en voor de Praktijkschool Helmond. Die laatste school wordt ondergebracht in de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie. In de toekomst komen dagelijks zo’n 2000 leerlingen naar Sport- en beleefcampus De Braak.

Nieuwbouw Dr. Knippenbergcollege

Dr. Knippenbergcollege beter bekend in de omgeving als de “de Knip” krijgt een bijzonder mooi gebouw op de plek waar eerst de voetbalvelden van Mulo lagen. Het gaat om meer dan alleen een nieuw gebouw. Het wordt een plek voor nieuwe vormen van onderwijs in een sportieve en inspirerende omgeving. Waar jongeren prettig, gezond en veilig kunnen opgroeien. De leerlingen verbeteren op de Campus hun prestaties door een breder en rijker educatief, sportief en cultureel leeraanbod. De multifunctionele sportaccommodatie biedt stageplekken (bijvoorbeeld horeca) en een uitdagende omgeving voor de leerlingen. Onderwijsruimten worden op wedstrijddagen gebruikt als ontvangst- en werkruimtes voor media en stewards van Helmond Sport. Alle innovatieve voorzieningen bieden inspiratie en ruimte voor nieuwe vormen van onderwijs. Waar samenwerking en gezamenlijk gebruik van de faciliteiten een vanzelfsprekendheid is. In het nieuwe onderkomen komen naast traditionele klaslokalen ook prachtig vormgegeven leerpleinen, werkateliers en laboratoria. Het gebouw, ontworpen door RoosRos Architecten, krijgt een opmerkelijke vorm: de school wordt geen ‘blokkendoos’, maar een gebouw met drie ‘armen’. Het wordt nadrukkelijk geen massief blok dat in de hoek wordt gepositioneerd, maar een eigentijds en transparant gebouw midden in de ruimte. Het wordt een functioneel, gezond, toekomstgericht schoolgebouw. Rondom een centraal hart met een hoge vide – de centrale ontmoetingsplek – komen drie brede armen waar plaats is voor klaslokalen, werkpleinen en ateliers, leerlabs, een auditorium en tal van andere functies. Tussen de drie armen ontstaan pleinen voor de entree, de fietsen en een groene omgeving voor recreatie.

Bruto vloeroppervlak komt op 9500 m² BVO

Architect: RoosRos│Architecten uit Oud-Beijerland.

Knippenbergcollege
Knippenbergcollege
Interieur Knippenbergcollege
Trappengang Knippenbergcollege
Meer van dit soort projecten
Gebruikte diensten binnen dit project

Betrokken medewerkers

Wouter Jan de Pagter

Edwin van Engelshoven

Regé van Duijnhoven

Edwin van Batenburg