Nieuwbouw Focus Beroepsacademie te Barendrecht

Soort bouw: nieuwbouw, onderwijs
Periode: maart 2014 - juni 2015
Opdrachtgever: Stevens Van Dijck


Focus Beroepsacademie is een samenwerking van CSG Calvijn in Rotterdam en het Dalton Lyceum in Barendrecht. De samenwerking tussen de beide scholen is in 2007 tot stand gekomen.

Focus Beroepsacademie

In het nieuwe gebouw, Lokaal Opleidingen Centrum (LOC) hebben drie scholen hun onderdak gevonden. Naast de Focus Beroepsacademie (VMBO) maken ook het Albeda College (ROC) en het Da Vinci College (ROC) gebruik van de locatie. Het doel is de aansluiting tussen VMBO en MBO te verbeteren.

Focus Beroepsacademie biedt in het nieuwe gebouw voor duizend tot twaalfhonderd leerlingen VMBO onderwijs. Het ontwerp voor het LOC speelt in op de nieuwste trends op het gebied van onderwijs. Zo is er gekozen voor een leeromgeving met weinig klaslokalen. Veel onderwijs vindt buiten de lokalen plaats op de zogenoemde werkpleinen. Hier kunnen leerlingen zelfstandig werken. Daarnaast zijn er de projectruimten, waar leerlingen in groepsverband werken aan projecten. Passend bij het onderwijsaanbod is de school uiteraard voorzien van de nodige praktijkruimten.

De sporthal voldoet aan de eisen van NOC/NSF en wordt behalve door de beroepsopleiding ook gebruikt door sportverenigingen. De sporthal maakt weliswaar integraal deel uit het van het schoolgebouw, maar kan ook volledig onafhankelijk van het gebruik van de school functioneren.

De directievoering is verricht door Stevens Van Dijck uit Zoetermeer, die op haar beurt het toezicht heeft ondergebracht bij BBC Bouwmanagement.

Meer van dit soort projecten
Gebruikte diensten binnen dit project

Betrokken medewerkers