Nieuwbouw Gebouw S Radboud

Soort bouw:: Nieuwbouw, zorg
Periode:: November 2018 - augustus 2022
Opdrachtgever:: Radboud umc


Gebouw S

Gebouw S betreft de laatste grote nieuwbouw bij het Radboud UMC te Nijmegen en dient als vervanging van 2 reeds gesloopte gebouwen en zal tevens na ingebruikname een aantal bestaande gebouwen gaan vervangen. Het gebouw krijgt 11 bouwlagen en zal bestaan uit 3 verdiepingen techniek, 3 verdiepingen poliklinieken, 3 verdiepingen verpleegzorg met circa 160 badkamers en 2 verdiepingen kantoren.

De bouw wordt uitgevoerd door de combinatie Four-Care bestaande uit van Wijnen, Trebbe, Engie en Unica. De ruwbouw bestaat uit een in het werk gestorte kern met omliggende vloeren, de kernwanden moeten voldoen aan de CUR 100 kwaliteitseisen. De vleugels van het gebouw worden in prefab beton opgebouwd. Holcon levert de elementen vanuit enkele fabrieken in Duitsland. Vanaf de 4e verdieping wordt een deel van de in het werk te storten vloeren uitgevoerd als kokervloer, dit om gewicht te besparen. Het vergt de nodige aandacht om dit, net zoals met bollenvloeren, goed uit te voeren onder andere aansluitingen op de balkbodems en breedplaten en juiste positionering van de kokers. Deze kokers dienen zodanig bevestigd te worden dat deze niet kunnen vollopen of opdrijven. De zijvleugels worden opgebouwd uit prefab wanden/kolommen en balken waarop N-liggers gelegd worden. Deze voorgespannen elementen van 15 m lang overspannen de volledige breedte van de vleugel. Voordeel van deze liggers is dat er geen druklaag gestort hoeft te worden en de vleugels vrij indeelbaar zijn. Nadeel is echter dat toekomstige sparingen niet overal gemaakt kunnen worden. De gevels worden gefabriceerd door WVH in combinatie met Vorsselmans voor de kozijnen en beglazing. Het gebouw moet voldoen aan de eis BREEAM Excellent, hiervoor is DGMR als assessor aangesteld.

Voor de installaties worden veel slimmer technologieën toegepast. Een hiervan is de bedkamer. De bedkamer wordt intelligent door de toepassing van sensoren in combinatie met kunstmatige intelligentie. Als een patiënt onrustig wordt in de nacht dan detecteert een microfoon dat, een slimme computer waarschuwt vervolgens de verpleging en doet het licht zachtjes aan en stelt de patiënt gerust met de stem van een bekende dat hulp onderweg is. Zo hopen we valincidenten voor te zijn. Slimme technologie wordt verder toegepast voor het koppelen van diverse installaties in een uitgebreid gebouwbeheer en -managementsysteem dat aansluit op het complex brede aanwezige management- en beheersysteem.

Om de bestaande installaties van het Radboud en de nieuwe installaties van het S gebouw aan elkaar te kunnen koppelen, zijn er vele overleggen en inspecties rondes gelopen om de gevaren en risico’s in kaart te brengen alvorens deze installaties aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Hierbij staan bedrijfszekerheid en veiligheid voorop, de normale werkzaamheden en processen moeten zoveel als mogelijk door kunnen gaan in de overige in bedrijf zijnde gebouwen. Onder andere het aanpassen en uitbreiden van sprinkler-, noodstroom-, ICT-, en beveiligingsinstallaties maar ook buizenpost, koude- en warmtenet et cetera vraagt om specifieke aandacht, een vooruitziende blik en uitgebreide kennis en ervaring, van het grote geheel tot in het kleinste detail.

Een intensief engineering traject maakt het mogelijk om met behulp van BIM gestructureerd de installaties in verschillende lagen te kunnen monteren en de clashes met de bouwkundige installaties voor te zijn. De opdrachtgever krijgt door het gebruik van BIM een visueel beeld van de installaties om in dit stadium ook al naar de bereikbaarheid van de installaties te kijken in verband met beheer en onderhoud voor de komende jaren.

Bijzonder aan het project is de sloop en wederopbouw van een deel van de zgn. zuid-corridor, dit is de verbinding as waarop vrijwel alle andere gebouwen aangesloten zijn. Van deze as wordt circa 120 m gesloopt en als onderdeel van de nieuwbouw nieuw gebouwd en weer op bestaande gebouwen aangesloten. Gedurende circa 1½ jaar zal hierdoor de verbinding tussen de oost- en westkant van het complex onderbroken zijn. Als tussenoplossing worden nu interim gangen door de nieuwbouw gemaakt. Deze aanpassingen kun je zien als een militaire operatie, alle aansluitingen en aanpassingen worden uitgevoerd terwijl alle transporten van patiënten, goederen, enzovoorts doorgang moeten blijven vinden. Met name het afstemmen en overleggen met alle betrokken afdelingen vergt veel voorbereiding en communicatie.

Een ander specifiek onderdeel van het project betreft de BREEAM-certificering, dit brengt specifieke eisen mee in ontwerp, voorbereiding en uitvoering. Hier wordt onder meer aandacht aan besteed in werkplannen, planningen en specifieke uitvoeringseisen.

Omvang: circa 45.000 m²
Bouwsom: circa € 112.000.000,99

nieuwbouw Gebouw S impressie umc
Gebouw S doorsnede umc
Meer van dit soort projecten
Gebruikte diensten binnen dit project

Betrokken medewerkers

Henk Huijbens

Edwin van Engelshoven

Erwin Simmelink

Karl ter Haar