Nieuwbouw Het Mozaïek, Oud Beijerland

Soort bouw: nieuwbouw, onderwijs
Periode: januari 2020 - juni 2021
Opdrachtgever: HEVO


Nieuwbouw kenniscentrum BBC toezicht

Het Mozaïek

Dit project vormt een unieke combinatie van zorg en onderwijs onder één dak. Kenniscentrum Het Mozaïek (Passend Onderwijs) biedt opvang en onderwijs aan specialistische kinderopvang en begeleiding van kinderen van 0 tot 18 jaar met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met bijkomende gedragsproblemen als gevolg van bijvoorbeeld autisme.

Speciaal Onderwijs

Speciaal onderwijs en specialistische kinderopvang dicht bij huis, met oog voor wat een individueel kind nodig heeft. Dat is de achterliggende gedachte van het nieuwe kenniscentrum Het Mozaïek in Oud Beijerland. Bijzonder is dat allerlei specialisten onder één dak nauw gaan samenwerken. Zo biedt het nieuwe kenniscentrum onderwijs, begeleiding en opvang aan elk kind van 0 tot 18 jaar dat niet naar de reguliere kinderopvang of basisschool kan. De nieuwe huisvesting van het Kenniscentrum bevordert de onderlinge samenwerking en het delen van expertise. Om die reden worden de scholen en de specialistische kinderopvang geclusterd rond een centraal hart en is er geen harde begrenzing waar de ene school begint en de andere ophoudt.

In het ontwerp is rekening gehouden met de toekomstige, soms kwetsbare gebruikers. Zo komen er ruimten waar kinderen prikkels kunnen vermijden en tot rust kunnen komen. Het schoolplein wordt in zones verdeeld en de pauzes verdeeld en er zullen meerdere pleinen rondom het gebouw worden gesitueerd.

Bruto vloeroppervlak: 4300 m² BVO

Architect: Valtos Architecten en Adviseurs uit Rotterdam.

Kenniscentrum Mozaïek, Oud Beijerland
Kenniscentrum Mozaïek, Oud Beijerland
Meer van dit soort projecten
Gebruikte diensten binnen dit project

Betrokken medewerkers

Eric Vos