Nieuwbouw winkelcentrum Miro Center te Enschede

Soort bouw: nieuwbouw, retail
Periode: augustus 2011 - april 2014
Opdrachtgever: Ahold Europe Real Estate & Construction


Miro Center

In opdracht van Ahold Europe Estate & Construction B.V. is het huidige Miro Center in zijn geheel vervangen door nieuwbouw met een totale omvang van 15.700 m² BVO. Het nieuwe winkelcentrum bestaat uit een hoofdgebouw van circa 12.000 m² BVO met één bouwlaag en een losstaand gebouw van circa 3.500 m² verdeeld over twee bouwlagen. Beide gebouwdelen hebben aan de zijde van het parkeerterrein over de gehele lengte een luifelconstructie waardoor een droogloop ontstaat met een breedte van circa 6,5 m.

In het hoofdgebouw is een atrium gesitueerd waaraan een deel van de winkels is gelegen en aldaar wordt ontsloten. Het overige deel van de winkelruimtes wordt ontsloten onder de luifel aan de zijde van het parkeerterrein. Op het parkeerterrein zijn circa 480 parkeerplaatsen gesitueerd ten behoeve van bezoekers van het Miro Center. Het terrein kent een in- en uitgang aan de Gronausestraat en de Noord Esmarkerrondweg komende vanaf de noordzijde.

Omdat het merendeel van de bestaande winkels in Miro Center tijdens de realisatie open zal bleef voor haar klanten, vond de sloop en nieuwbouw op gefaseerde wijze plaats, er is daarom veel aandacht besteed aan communicatie naar de bezoekers van Miro Center, omwonenden, huurders en andere belanghebbenden. Ook is er nadrukkelijk aandacht besteed aan de routing naar en op het parkeerterrein en veiligheid van de gebruikers.

Het project is gestart op 1 juli 2011 met de sloop van een deel van de oude Miro en de wederopbouw van de nieuwe Miro inclusief parkeerterrein. In 2014 is het project opgeleverd.

Duurzaamheid

Er is veel aandacht besteed aan duurzaamheid bij de ontwikkeling en uitvoering van het project.
De volgende voorzieningen zijn toegepast:

 • Realisatie van een zogenaamd vegetatiedak, gebruikmakend van een kruiden- en grasmengsel
  op circa 60% van het gehele dakoppervlak (circa 10.000 m²).
 • Ontkoppeling van hemelwater en terreinriolering en infiltratie in de bodem ter plaatse in de
  vorm van Aquaflow-systeem.
 • Toepassing van energiezuinige ledverlichting.
 • Verhoging Rc waarde van dakconstructies van de wettelijke norm van 3,5 m² K/W naar 4,0
  m² K/W.
 • Realisatie van een ecologische verbindingszone op het terrein.
 • Toepassen van zogenaamde wadi’s in de ecologische verbindingszone en aan zuidzijde terrein
  ten behoeve van waterberging.

Constructie

De constructie is als volgt opgebouwd:

 • De begane grondvloeren bestaan uit in het werk gestorte betonvloeren c.q.
  kanaalplaatvloeren.
 • De betonvloeren en betonbalken zijn opgelegd op in de grond gevormde palen c.q. prefab
  palen.
 • De verdiepingsvloer in het hoekgebouw bestaat uit kanaalplaten en steunt op stalen
  kolommen en stalen balken.
 • De geïsoleerde dakvloeren van staal steunen op stalen kolommen en stalen balken.

Bijzonderheden

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Enschede doelwit voor zowel de Duitsers als de geallieerden. Op het Miro terrein stond een fabriekscomplex dat is gebombardeerd. Uit archieffoto’s en onderzoek is vastgesteld dat er mogelijk blindgangers zich nog op het terrein moesten bevinden, maar waar? Hierdoor was de opdrachtgever verplicht om voor het slaan van de 1e paal en bomdetectie uit te voeren op het terrein, uiteindelijk is er niets gevonden.

Namens Ahold verzorgde BBC het bouwmanagement: directievoering, toezicht en huurderscoördinatie.

Meer van dit soort projecten
Gebruikte diensten binnen dit project

Betrokken medewerkers

Henk Huijbens