Nieuwbouw/renovatie Laurentius Ziekenhuis te Roermond

Soort bouw: bestaande bouw, nieuwbouw, zorg
Periode: mei 2014 - december 2017
Opdrachtgever: Stichting Laurentius Ziekenhuis Roermond


Renovatie Laurentius Ziekenhuis

Laurentius

Het project Laurentius Ziekenhuis was ooit bedacht om alles te vervangen door nieuwbouw. Maar daar maakte de de nieuwe inzichten van het ziekenhuis en de crisis een ommezwaai in. Door het bestaande ziekenhuis grotendeels te handhaven en de logistiek volgens de nieuwe inzichten te optimaliseren was er slechts een nieuwbouw oppervlakte nodig van een kleine 10.000 m².

Deze nieuwbouw wordt aangeduid als ‘hotfloor’ en bevat de meest essentiële elementen van een ziekenhuis als; 7 OK’s, IC met high care bedden, CCU, CSA, een stroke-unit en een complete spoedeisende hulp-HAP inclusief speciale ruimten voor de ambulance-zorg en spoedservices.

De 2e fase van het project in het hoofdentree-gebouw, het verbindingsplein tussen bestaand en nieuw en diverse interne verbouwingen plus aanpassingen. Het oorspronkelijke plan van een parkeergarage is vervangen door een uitbreiding van het huidige parkeerterrein die gerealiseerd kon worden doordat traditionele verpleegafdelingen grotendeels geschrapt werden en verplaatst naar een zelfstandig zorg-hotel op korte afstand van het ziekenhuis is gebouwd. Het zorghotel en het ziekenhuis zullen met een ondergrondse tunnel met elkaar verbonden worden.

Het bestaande gedeelte heeft een oppervlakte van 53.000 m² en het nieuwe deel heeft een omvang van 40.000 m².

Gebruikers

Het nieuwe gedeelte van het Laurentius Ziekenhuis plus het te renoveren bestaande ziekenhuis voorziet in de behoefte om in de regio Roermond en daar buiten een zo breed mogelijk medisch zorgpakket aan te bieden zonder specifieke specialisaties. Ook het zorghotel zal in deze behoefte voorzien. Tevens zal het Laurentius Ziekenhuis in de nieuwe situatie nog meer samenwerken in het netwerk van het MUMC, de Zorggroep, huisartsen en AmbulanceZorg Noord Limburg.

Laurentius
Impressie project Laurentius
Laurentius
Meer van dit soort projecten
Gebruikte diensten binnen dit project

Betrokken medewerkers

Kees Janssen