Nieuwbouw school De Sponder en De Fakkel te Roosendaal

Soort bouw: nieuwbouw, onderwijs
Periode: september 2017 - juli 2018
Opdrachtgever: Gemeente Roosendaal


In het nieuwe gebouw wordt basisonderwijs gegeven voor een specifieke doelgroep. Op de nieuwe locatie zijn twee scholen (De Sponder en De Fakkel) onder gebracht die voorheen verspreid zaten in Roosendaal. Het ontwerp van de school komt af van Marc Boschman van RoosRos architecten. Het ontwerp speelt in op de nieuwste trends op het gebied van onderwijs. Zo is er onder andere gekozen voor een leeromgeving met naast lokalen leerpleinen.

De Sponder en De Fakkel

In het nieuwe gebouw is voldoende plek, de nieuwbouw school biedt namelijk plaats aan tweehonderdvijfenzeventig leerlingen. Gesteld is dat per lokaal er door maximaal 16 kinderen onderwijs genoten. Daarnaast hebben de scholen, zoals genoemd, de beschikking over leerpleinen, een gymzaal, een aula en een uitgebreid speelterrein. Ook deze school is gebouwd met duurzame en onderhoudsarme materialen en heeft een omvang van circa 3.000 m².

Bovendien heeft het gebouw een uitnodigende uitstraling, waarbij de gevelafwerking van hout het meest in het oog springend is. De gymzaal maakt integraal deel uit van het gebouw maar kan ook volledig onafhankelijk van het gebruik van de school functioneren, waardoor verhuur aan derden mogelijk is.

De opbouw van de school bestaat uit een kalkzandsteenconstructie. De vloeren zijn van het type kanaalplaat,de gymzaal heeft een dak van geperforeerde stalen dakplaten. De buitenkozijnen zijn van kunststof, het houten regelwerk wordt aan de buitenzijde afgewerkt met Väriwood.

Begeleiding tijdens de bouw

De gemeente Roosendaal is de opdrachtgever van de school. Samen met ICS adviseurs heeft de gemeente Roosendaal de plannen tot DO plus uitgewerkt waarna het project als UAV-GC project is aanbesteed. De (bouwkundig) hoofdaannemer BVR te Roosendaal kreeg de opdracht tot bouwen. De gemeente Roosendaal schakelde BBC Bouwmanagement in om als auditor de plannen van BVR te beoordelen en te accepteren.

Daarnaast heeft de gemeente Roosendaal, afwijkend van het UAV-GC proces, BBC opdracht verstrekt voor het toezicht van de uitvoeringswerkzaamheden. Op basis van de door BVR opgestelde keuringsplannen en de ervaring van de toezichthouder werd de kwaliteit van de uitvoering getoetst en geaccepteerd.

 

Zie ook: Bouwbegeleiding en toezicht.

Meer van dit soort projecten
Gebruikte diensten binnen dit project

Betrokken medewerkers

Ton Lauret