Nieuwbouw sporthal Giessenburg te Giessenlanden

Soort bouw: nieuwbouw, sport
Periode: december 2018 - maart 2020
Opdrachtgever: Gemeente Giessenlanden


Nieuwbouw sporthal Giessenburg

De nieuwe sporthal Giessenburg wordt gerealiseerd op het hoofdveld van voetbalvereniging Peursum. Tussen het sportpark en zwembad De Doetse Kom worden daarnaast faciliteiten gerealiseerd om uiteenlopende activiteiten en evenementen te houden.

De gemeente Molenlanden is gestart met de planvorming voor de herinrichting van de activiteitenzone Giessenburg, waarin sportaccommodaties, sportvelden en groenvoorzieningen aanwezig zijn. Door een landschapsarchitect is een inrichtingsplan gemaakt voor het gehele gebied. De bouw van een sportaccommodatie maakt onderdeel uit van deze herontwikkeling, en behelst de bouw van een 3-segmenten NOC/NSF sporthal en de voetbalaccommodatie voor voetbalvereniging Peursum.

De NOC/NSF sporthal vormt samen met de voetbalaccommodatie van de voetbalvereniging V.V. Peursum één gebouw. De voetbalvereniging is opdrachtgever van hun eigen voetbalaccommodatie. De gemeente is opdrachtgever voor de sporthal. Het ontwerp van de sportaccommodatie komt van architectenbureau RoosRos.

In 2017 hebben de gemeente en V.V. Peursum samen met Bouwbedrijf Stout een bouwteamovereenkomst afgesloten. Eind 2018 hadden de gemeente en Bouwbedrijf Stout de intentie om de bouwteamovereenkomst om te zetten in de overeenkomst tot Aanneming van Werk, om te komen tot de realisatie van de sportaccommodatie. In opdracht van de gemeente heeft BBC Bouwmanagement de contractdocumenten behorend bij de aannemingsovereenkomst getoetst op de Vraagspecificatie en mogelijke risico’s voor de volgende fase. Op basis van deze toetsing zijn de contractdocumenten aangepast, waarna eind december de gemeente, V.V. Peursum  en Bouwbedrijf Stout de aannemingsovereenkomst hebben ondertekent.

Daarmee is gestart met de realisatiefase. Tijdens de realisatiefase heeft BBC Bouwmanagement namens de gemeente en V.V. Peursum opdracht voor het voeren van directievoering en toezicht. Tevens toetst BBC ook de installaties.

Planning sporthal Giessenburg

De start van de bouwwerkzaamheden ten behoeve van de sportaccommodatie zijn nu gepland op april.  De aannemer verwacht dat hij medio februari 2020 het gebouw zal opleveren. De sporthal wordt na oplevering overgedragen aan de stichting SGG, die verantwoordelijk wordt voor het beheer van de sporthal. V.V. Peursum krijgt het beheer over de voetbalaccommodatie.

Meer van dit soort projecten
Gebruikte diensten binnen dit project

Betrokken medewerkers

Thom Korporaal

Johan Carlier

Edwin van Engelshoven

Gerard Boelen