Van Maerlant College, Den Bosch

Soort bouw: nieuwbouw, onderwijs
Periode: februari 2021 - heden
Opdrachtgever: Ons Middelbaar Onderwijs


Van Maerlant College

Net achter het centrum van Den Bosch staat het VMBO college van Maerlant. De school stamt uit de jaren ’50 en heeft al vele verbouwingen en transformaties ondergaan. Inmiddels is het bestaande pand niet meer geschikt voor de toekomst. Daarom is door de school gekozen om het bestaande pand te slopen en een complete nieuwbouw te realiseren.

Van Maerlant

De nieuwbouw van het Van Maerlant in Den Bosch omvat circa 6.200 m², waarvan 5.100 m² bvo schoolgebouw en circa 1.100 m² bvo aan sportvoorzieningen. Het resterende terrein beslaat een oppervlak van circa 8.000 m². Als uitgangspunt voor dit project is de traditionele bouworganisatie- en contractvorm gekozen. Dit wil zeggen dat de ontwerpende partijen het plan uitwerken tot een bestek en dat dit daarna middels een aanbesteding op basis van een UAV-contract op de markt wordt gebracht.

Aanbesteding

Voor de vervangende nieuwbouw van het Van Maerlant is OMO opdrachtgever. OMO is een publiekrechtelijke instelling (conform art 1.1 Aanbestedingswet 2012) en is daarmee een aanbestedende dienst. BBC heeft via een selectie mee gedaan aan de aanbesteding en voor zowel de directievoering als voor het toezicht de aanbesteding gewonnen.

Sloop Van Maerlant college
Meer van dit soort projecten
Gebruikte diensten binnen dit project

Betrokken medewerkers

Gerard Boelen