Realisatie David de Wiedgebouw, Utrecht

Soort bouw: bestaande bouw, onderwijs, kantoren
Periode: augustus 2019 - juli 2021
Opdrachtgever: Universiteit Utrecht


Toezicht realisatie David de Wiedgebouw

In opdracht van de Universiteit Utrecht heeft BBC het bouwkundig toezicht verzorgd voor de aanpassingen van het David de Wiedgebouw.
Het David de Wiedgebouw bevat met name kantoren en labruimten voor de studie Life Sciences. Het gebouw is uitgebreid met een EM-square; een faciliteit met hoogwaardige en gevoelige elektronenmicroscopen.

De uitbreiding en renovatie omvatte onder andere een nieuw deel voor het hoogwaardige Elektronenmicroscopie Centrum, meer werkplekken en zuurkasten die zodanig aangepast zijn dat ze alleen nog maar maximaal afzuigen op de momenten dat dit nodig is. Door het gebouw aan te sluiten op de warmte- en koudeopslag wordt het duurzamer.

Daarnaast zijn ook het entreegebied en het buitenterrein aangepakt.

Meer van dit soort projecten
Gebruikte diensten binnen dit project

Betrokken medewerkers

Jacob Pander