Sluis Operatie Centrum SOC, IJmuiden

Soort bouw: nieuwbouw, industrie
Periode: maart 2018 - december 2018
Opdrachtgever: OpenIJ


SOC IJmuiden

SOC

SOC betreft de nieuwbouw van het oude sluiswachtershuis op het grootste sluizencomplex in de wereld.
Dit bediengebouw is feitelijk een gebouwencomplex, bestaande uit een hoofdtoren en diverse technische ruimten in een lage plint naast de toren. Deze plint valt grotendeels weg in de dijk. In het beton komen openingen voor raampartijen en deuren. De trappen en entreemechanismen krijgen een vuurrode kleur. Kenmerkend voor het ontwerp is dat het gebouw naar de sluis toe helt in een hoek van 15 graden. De sluiswachters hebben zo perfect uitzicht op alles wat er in de sluis gebeurt. Elders op het sluiscomplex komen nog een tweetal kleine gebouwen voor lokale bediening, bijvoorbeeld voor noodbediening.

Toekomstbestendig

In de bouwplannen voor het SOC zijn de eisen en wensen van het Havenbedrijf Amsterdam meegenomen. Goed zicht op de sluis was hun eis nummer één. Daarnaast is het belangrijk dat het gebouw toekomstbestendig is. Het gebouw komt er voor lange tijd. Er moet bijvoorbeeld een extra mogelijkheid zijn om een andere sluis vanuit dit bedieningsgebouw te kunnen bedienen. Dat is in het ontwerp van het SOC meegenomen.

Alle ruimte

Het eisenpakket bevatte ook nog ergonomische en arbotechnische componenten. Voor de sluiswachters is het erg belangrijk dat er goede verlichting is, dat ze comfortabele stoelen hebben en ruimte voor de bedrijfsfiets of natte kleding van de mobiele man/vrouw. Ook zaken zoals ruimte voor een eventueel extra bedieningspaneel en een vergaderruimte stonden op het verlanglijstje, dat volledig werd ingewilligd.

In opdracht van OpenIJ heeft BBC toezicht/kwaliteitsborging UAV GC geleverd.

Meer van dit soort projecten
Gebruikte diensten binnen dit project

Betrokken medewerkers