Steunpunten Rijkswaterstaat

Soort bouw: nieuwbouw, overheid
Periode: maart 2021 - december 2021
Opdrachtgever: Arcadis


Nederland telt zo’n 55 wegensteunpunten van Rijkswaterstaat welke een belangrijke rol spelen in de gladheidbestrijding en incidentenmanagement bij ongelukken in het verkeer. In opdracht van Arcadis houdt BBC zich bezig met de renovatie en nieuwbouw van een drietal steunpunten voor Rijkswaterstaat welke nog maar het begin zijn. Rijkswaterstaat wil in 2026 alle steunpunten gemoderniseerd hebben.

Steunpunten en zout

Door de toepassing van ZOAB (zeer open asfalt bestrating) is de methode van strooien anders geworden. Vroeger werd er met droog zout gestrooid waardoor de helft in de bermen verdween. Vandaag de dag wordt er met nat zout gestrooid, dit verdwijnt niet in de bermen en het verdwijnt ook niet direct in het ZOAB. Je kunt je voorstellen om voldoende nat zout te creëren dat dit installatietechnisch nog wel wat aanpassingen vergt.

In opdracht van Arcadis houdt BBC zich bezig met de moderniseren in Staphorst, Zevenaar en Den Bosch

Staphorst is de kleinste van de drie, de oplevering hiervan vindt eind september plaats.

Zevenaar (direct aan de Duitse grens), deze locatie is aanzienlijk groter dan Staphorst. De funderingen zijn week 29 gestort en binnenkort worden de vloeren gestort. Na de bouwvak van ’21 kan gestart worden met de opbouw van zoutloods, stalling (schuivers en zoutstrooiers), hemelwater opslag en de nat-zout-tanks.

Den Bosch is het grootste steunpunt van de drie steunpunten die op dit moment in uitvoering zijn.  Door de zoutvervuiling in de grond moest er eerst gesaneerd worden en kan de planning niet gehaald worden.
Op de plaats waar deze nieuwe zoutloodsen staan zat geen vervuiling in de grond en zijn deze naar voren gehaald zodat er in oktober ’21 zout opgeslagen kan worden om toch te kunnen strooien vanuit Den Bosch. Volgens de aangepaste planning zal januari 2022 De Bosch in zijn geheel zijn opgeleverd.

Hengelo Overijssel is volgend jaar aan de beurt.

Meer van dit soort projecten
Gebruikte diensten binnen dit project

Betrokken medewerkers

Jacob Pander