Uitbreiding Max Planck Instituut te Nijmegen

Soort bouw: bestaande bouw, kantoren
Periode: april 2013 - oktober 2014
Opdrachtgever: Wiegerinck Architecten


Uitbreiding Max Planck Instituut te Nijmegen

Het project omvat de uitbreiding van het Max Planck Instituut in Nijmegen, grenzend aan de Radboud Universiteit. Het Max Planck Instituut is de Nederlandse vestiging van het Duitse Max Planck Gesellschaft met zijn hoofdvestiging in München.

Algemeen

Het MPG doet onderzoek in hersenwetenschap, biomedisch onderzoek en CPT (chemisch, physicalisch en technisch) onderzoek. Het instituut heet als missie het onderzoeken van de psychologische, sociale en biologische grondslagen van taal, hoe onze hersenen hiermee omgaan en wat voor invloed externe factoren hebben op taalgebruik en communicatie.
Wereldwijd wordt ook onderzoek gedaan naar uitstervende talen, onder andere bij stammen in Afrika en Zuid-Amerika en afgelegen gebieden in de Grote Oceaan en het MPI heeft hiervan het wereldwijd grootste archief in bezit. Het MPI is het enige instituut in de wereld dat zich bezighoudt met psycholinguïstiek, het onderzoek naar hoe we taal produceren en begrijpen.
Diverse disciplines, onder andere antropologie, taalkunde, psychologie en neurowetenschappen, doen onderzoek naar het hersengedrag in relatie tot taal, van baby’s of tweelingen tot volwassenen. Het MPI werkt daarin samen met het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour van de Radboud Universiteit.
Tot nu toe was dit vooral wetenschappelijk onderzoek, door de uitbreiding is het mogelijk gemaakt dat dit ook op biomedisch gebied uitgevoerd kan worden.

Uitbreiding Max Planck Instituut

Het gebouw bestaat uit een hoogbouw van 3 bouwlagen met kelder, die op 2 plaatsen aangesloten is op het bestaande gebouw, op het dak is de techniek ruimte gebouwd. Tevens is ook de bestaande collegezaal vergroot. In het bestaande gebouw zijn de doorbraken gemaakt, installaties aangepast en uitgebreid. Bijzondere energiebesparende voorzieningen zijn er niet.
De daken worden voorzien van een daktuintapijt met kruidenbedekking.
Hemelwater dient verwerkt te worden in het terrein, hiervoor zijn een aantal infiltratie kratten aangelegd waarin het hemelwater wordt verzameld, waarna het in de bodem kan wegzakken.
De complexiteit van de bouw zat hem vooral in de logistiek, het gebouw is slechts van één zijde te bereiken en te bevoorraden doordat het pand westelijke aansluit op het bestaande gebouw en noordelijk en oostelijk omgeven is door bos.
Tevens diende constant rekening gehouden te worden met het bestaande gebouw, daar werden tests uitgevoerd waarbij externe factoren zoals geluidsoverlast en trillingen geen invloed mochten hebben.

Binnen komen diverse onderzoeklaboratoria, een EEG ruimte en een Virtual Reality Lab. De laboratoria zijn wat betreft inrichting vergelijkbaar met lab’s in ziekenhuizen of voor voedingsonderzoek. In de EEG ruimte dienen de uit te voeren hersenfuncties tests bij ieder persoon plaats te vinden onder gelijke omstandigheden om een juist en evenwichtig beeld van de testresultaten te krijgen, dat wil zeggen de ruimte moet volkomen geluiddicht zijn en temperatuur, luchtvochtigheid en lichtsterkte dienen constant te zijn en te blijven. Tevens wordt de cabine geheel voorzien van statische elektrische velden van buitenaf. In het Virtual Reality Lab worden middels 3D-projecties in combinatie met licht- en geluidseffecten reacties van testpersonen gemeten, ook hier dienen de klimatologische omstandigheden optimaal te zijn.

Opdracht

Voor de uitbreiding van het Max Planck Instituut voerde BBC de werkzaamheden met betrekking tot het toezicht uit in opdracht van Wiegerinck Architecten.

Bouwsom: € 5.140.495,00
Omvang (BVO): 3.000 m²

Meer van dit soort projecten
Gebruikte diensten binnen dit project

Betrokken medewerkers

Henk Huijbens