Vaartsche Rijn Westerkade te Utrecht

Soort bouw: bestaande bouw, retail, leisure
Periode: maart 2018 - oktober 2018
Opdrachtgever: Gemeente Utrecht


Vaartsche Rijn Westerkade Utrecht

Vaartsche Rijn, Utrecht

Sinds augustus 2016 is het NS-station Vaartsche Rijn geopend. Het gebied ligt op een drukke locatie aan de rand van de binnenstad en bestaat naast een station uit een parkeergarage, een fietsenstalling,
een aantal bergingen en buurtstallingen welke al zijn gerealiseerd. Hiernaast zijn er nog vier ruimten gerealiseerd die beschikbaar zijn gemaakt om te verhuren als commerciële ruimten.
In de ruimten zijn de volgende winkels gepland: in Westerkade 46 is een afhaalzaak gepland, in de Westerkade 38 een city–supermarkt, Westerkade 40 heeft nog geen bestemming.
In Oosterkade 50 komt een fietsenwinkel.

De gemeente is als erfpachter voornemens om de casco’s van bovengenoemde ruimten te gaan realiseren zodat deze vervolgens door de huurders verder kunnen worden ingericht. Dit is de laatste
bouwfase van het project Vaartsche Rijn welk project ook als doel heeft de levendigheid en de sociale veiligheid op het station te vergroten.
De werkzaamheden voor de aannemer bestaan hoofdzakelijk uit het leggen van funderingen, vloeren en het realiseren van wanden en daken (ongeveer 95% bouwkundig). Verder zullen nutsvoorzieningen
moeten worden verplaatst in overleg met de nutsleveranciers en zullen gevels worden gewijzigd. Ook het maken van inspectiegangen voor ProRail voor inspectie van de constructie van de spoorwegen is
een onderdeel van het bestek. Verder zal ongeveer 5% van de werkzaamheden installatietechnisch zijn. De ruimten zijn vrij indeelbaar (met uitzondering van de bestaande betonnen kolommen) en in de
gevels moeten ventilatievoorzieningen worden aangebracht waardoor deze gemakkelijk zijn in te richten door de huurders. Hierdoor wil de gemeente de ruimten ook geschikt maken voor eventuele
andere functies in de toekomst en sluit zij aan bij de visie van circulair bouwen (toekomstbestendigheid).

Vaartsche Rijn Utrecht
Meer van dit soort projecten
Gebruikte diensten binnen dit project

Betrokken medewerkers