Alexandrium, Rotterdam

Soort bouw:: Bestaande bouw
Periode:: November 2021 - heden
Opdrachtgever:: Kleppierre Vastgoed Ontwikkeling B.V.


In opdracht van Klépierre begeleidt BBC de verbouwing van het grootste shopping center van Zuid Holland; Alexandrium in Rotterdam.

Het winkelcentrum Oosterhof werd geopend in 1984. In 1996 heeft een uitbreiding plaatsgevonden met megastores, het Alexandrium II. Winkelcentrum Oosterhof kreeg toen de naam Alexandrium I, ook wel Alexandrium Shopping Centre. In 2001 volgde een 2e winkelgebied uitbreiding en renovatie.
Nu in 2022 vindt de uitvoering plaats van een grootschalige renovatie van de passages. Hierbij wordt een moderne lichte uitstraling gecreëerd, met led lichtlijnen en meer daglicht.
De bestaande dakconstructie inclusief de plafonds en installaties, tussen de tegenover elkaar liggende winkelpanden, wordt daarbij geheel verwijderd. Hiervoor in de plaats komt een nieuwe staalconstructie, met daarin ruimte voor grote lichtstraat elementen. Daaronder komt een nieuw vast gipsplafond, vrij hangend van de wanden, voorzien van lichtkoven in het plafondvlak en lichtlijnen aan de randen. De lichtstraten zijn geïntegreerd in het plafond en voorzien van akoestisch dempende randafwerking aansluitend op het plafondvlak.

Om dit te realiseren wordt in de bestaande passage een werkvloer opgebouwd van o.a. houten elementen op een houten frame constructie. Hiermee wordt een ‘doorlooptunnel’ gecreëerd voor het winkelend publiek. Hieronder wordt een tijdelijke sprinkler- en brandmeldinstallatie aangebracht. Daarna volgt afkoppeling van de installaties en sloop van het bestaande plafond en dakconstructie. Als tijdelijke waterdichting wordt o.a. gebruik gemaakt van een tunneltent met overspanningsbreedte van ca. 10 meter. Deze kan met een hijskraan verplaatst worden. Bij droog weer wordt de nieuwe staalconstructie opgebouwd, stalen dakplaten gelegd, houtskeletbouw gevel elementen geplaatst. De lichtstraat volgt daarna en de gevel wordt voorzien van geïsoleerde gevelbekleding. Het dak wordt daarna voorzien van isolatie en bitumineuze dakbedekking.

Daarna volgt een tijdspad voor het aanleggen van de installaties, o.a. elektra, sprinkler, data, brandmeld, e.d. Deze worden aan de langszijde van het vaste plafond gepositioneerd, zodat deze bereikbaar blijven via de vrije zone – technische strook -tussen winkelgevel en plafond rand.
Na gereed zijn van het plafond en alle installatie onderdelen zijn gecontroleerd, dan wordt er getest. Per fase wordt een installatie test (SAT) uitgevoerd, voordat de werkvloer met tijdelijke voorzieningen verwijderd kan worden. Daarmee worden ook de brandmeldinstallatie gestuurde onderdelen die buiten het bouwgebied liggen mee getest.

Op zich zijn de werkzaamheden bouwkundig gezien niet zo heel omvangrijk. Maar wat het complex maakt is dat het winkelcentrum geopend blijft voor bezoekers. Veiligheid, orde en schoonhouden zijn belangrijke zaken waar rekening mee gehouden moet worden voor het in bedrijf zijnde winkelcentrum.
Veiligheid wordt o.a. gecreëerd door de tijdelijke sprinkler en brandmeldinstallaties onder de werkvloer. Een complex stukje techniek, omdat dit ook dient te communiceren met de buiten het werkgebied gelegen bestaande brandmeldinstallatie.
Onder de werkvloer mag overdag niet gewerkt worden. Daarom zijn werkzaamheden aan en onder de werkvloer ook allen in avond en nacht mogelijk.
Overdag wordt boven de werkvloer gewerkt, waarbij geluidsoverlast tot een minimum beperkt moet worden. Ook dat is een uitdaging, zeker tijdens de sloopfase van de bestaande staalconstructie.

Het project is opgedeeld in 9 fases, waarbij het de bedoeling was om deze opeenvolgend in uitvoering te nemen. Maar door o.a. de enigszins onderschatte complexiteit in uitvoering zijn de eerste fases al behoorlijk uitgelopen in tijd. Om tijd in te halen, worden nu meerdere fasen tegelijk in uitvoering genomen. Voor de uitvoerend installateur nog meer uitdaging om de brandveiligheid installaties goed te laten werken in de tijdelijke én definitieve situatie, binnen de bestaande installatie infrastructuur.
De werkzaamheden in het Alexander Shopping Centre moeten medio 2023 afgerond zijn.

In de bestaande – vrij donkere – passages hebben sommige winkeliers het gevoel een mol te zijn. Hebben doorgaans geen idee wat voor weer het is. Nu in de nieuwe situatie zien ze daglicht. Met dit licht ervaar je een ruimtelijker beeld, heeft een positieve invloed op je beleving en daar wordt je toch een beetje vrolijker van.

Bij elkaar heel wat uitdagingen voor de uitvoerende partijen om uiteindelijk dit mooie resultaat te bereiken. Het is ‘even door de zure appel heen bijten’ wat overlast betreft, maar het resultaat is een complete metamorfose. De reacties van winkeliers én het winkelend publiek op de delen die nu gereed zijn, zijn dan ook positief.

Meer van dit soort projecten
Gebruikte diensten binnen dit project

Betrokken medewerkers

Reinier van der Giessen

René Vervoorn

René Verwer