Rondleiding Amsterdam UMC locatie AMC

Vandaag onze opdrachtgever Amsterdam UMC – Locatie AMC Directoraat Huisvesting en de toekomstige gebruikers vanuit Directoraat Services rondgeleid over de bouw van het nieuwe entreepaviljoen voor het AMC Amsterdam. Het prachtige project is in een vergevorderd stadium. Samen met het bouwteam werken we naar een oplevering in november 2021.
Met een team van BBC Bouwmanagement voeren we hier het projectmanagement, de directievoering en het toezicht over het project.
Trots om hier deel van te zijn!