Kwaliteitsborging en toetsing UAV-GC

Ook bij geïntegreerde contracten (o.a. Turn-Key, DBFM-, ketenintegratie- en Design and Constructprojecten) wordt onze expertise ingezet door zowel opdrachtgever als -nemer. In het eerste geval verzorgen wij de kwaliteitstoetsing nadat de opdrachtnemer deze heeft geborgd en heeft aangetoond. Voor de opdrachtnemer verzorgen wij de kwaliteitsborging.

 

Kwaliteitstoetsing

Bij kwaliteitstoetsing maken we partijen duidelijk middels een overzicht wat wanneer moet worden aangetoond door de opdrachtnemer, waar dit aan moet voldoen en hoe dit getoetst gaat worden: het toetsings- en acceptatieplan.

Kwaliteitsborging

Bij kwaliteitsborging verzorgen wij tezamen met de werkvoorbereiding voor optimale werkplannen, 2e en 3e lijnskeuringen. Vooraleer stukken worden ingediend bij de opdrachtgever borgen wij dat de stukken voldoen aan hetgeen contractueel is aangegeven in de vraagspecificatie.