MeerJaren OnderhoudsPlanning

BBC Bouwmanagement kan te verwachten onderhoudskosten inzichtelijk maken door het opstellen van een MeerJaren OnderhoudsPlanning (MJOP). Hiervoor wordt een stappenplan opgezet. BBC Bouwmanagement onderscheidt zich ten opzichte van de concurrentie door de volgende zaken:

  • De inspectie wordt custom made afgestemd met de opdrachtgever, waarbij tevens andere zaken dan alleen het onderhoud kunnen worden belicht, zoals brandveiligheid en het voldoen aan de huidige regelgeving.
  • Er wordt één contactpersoon/verantwoordelijke aan de opdrachtgever voorgesteld, deze blijft aanspreekpersoon voor onder andere: informatieverzameling, het organiseren van inspecties in afstemming met gebruikers, invoeren in het MJOP-softwarepakket en updaten daarvan.
  • Wij ontzorgen de klant volledig door ontbrekende informatie zelf op te sporen.
  • Onze inspecteurs kunnen verschillende type inspecties uitvoeren, zoals NEN2580, NEN2767 en brandveiligheid.