Bouwplaatsmanagement

Ons directieteam zorgt voor
een soepel lopend bouwproces
en laat tot volle
tevredenheid het project
aan u opleveren

Bouwplaatsmanagement

Elk bouwproject is uniek. Bij BBC Bouwmanagement weten wij dat. Om te zorgen dat uw bouwproject conform de afspraken wordt gebouwd en opgeleverd, zal dit goed moeten worden gemanaged. Onze directievoerders en opzichters dóen niets liever. Alle kennis en ervaring zetten zij in. Zij zijn uw ogen en oren op de bouwplaats. Communicatie is hierbij van het allergrootste belang. Zij maken heldere en duidelijke afspraken vooraf met alle bouwpartners, sturen tijdig aan, houden u voortdurend op de hoogte van de voortgang en begeleiden uw project naar een goed eindresultaat.

Directievoering

Zodat u nooit verrast wordt tijdens de bouw

 

Onze directievoerder is namens u de gedelegeerd opdrachtgever. In goede samenspraak met u stuurt hij het hele realisatieproces aan. Vanaf de bouwstart tot en met oplevering en nazorg.

 

Bij aanvang maakt hij zich de contractstukken eigen en stelt een directieplan op. Er wordt een vergadercyclus ingericht en er worden afspraken gemaakt over de samenwerking met alle bouwpartners. Dit alles volgens het principe G(eld) O(rganisatie) T(ijd) I(nformatie) C(ommunicatie).

 

De directievoerder bewaakt het uitvoeringsproces en houdt u voortdurend op de hoogte van de voortgang. Hij stuurt op planning, kwaliteit en kosten van uw project. Doorgaans stuurt hij één of meerdere opzichters aan op de bouwplaats. Samen vormen zij het directieteam.

 

Afhankelijk van de contractvorm, de bouwpartners en uw wensen zal de inzet van de directievoerder in overleg met u worden vormgegeven.

Bouwkundig toezicht

Uw oren en ogen op de bouwplaats

 

Wij zeggen altijd, de bouwkundig opzichter is uw ogen en oren op de bouw. De opzichter bewaakt de voortgang op de bouwplaats zelf. Hij is in nauw contact met de (hoofd)uitvoerder van de aannemer en begeleidt de uitvoering van de werkzaamheden. In goed overleg met de directievoerder stelt hij een toezichtplan op, neemt actief deel aan werkbesprekingen en/of bouwvergaderingen, voert inspecties uit en legt deze vast in Ed Controls (een digitale communicatietool).  Onze opzichters zijn onmisbaar op de bouw omdat zij er mede voor zorgen dat de kwaliteit van uw project ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Kwaliteitscontrole

Zekerheid krijgen over de veiligheid en de kwaliteit

 

Als er minder intensief toezicht nodig is, bijvoorbeeld bij een UAV-GC overeenkomst, wordt vaak gesproken over kwaliteitscontrole. Op frequente basis worden dan rondes over de bouw gemaakt waarbij de uitgevoerde kwaliteit van het werk wordt vastgelegd en in een rapportage wordt verwerkt. Afhankelijk van de contractvorm, de complexiteit van een project en/of het beschikbare budget kan dit intensiever en uitgebreider voor u worden ingezet.

Installatietechnisch toezicht

Een extra borging voor de kwaliteit van uw installaties

 

Gebouwgebonden installaties worden steeds complexer en maken een alsmaar groter deel uit van een bouwsom. Daarom is de behoefte aan extern installatietoezicht de afgelopen jaren steeds groter geworden. Onze installatietechnisch opzichters zijn zeer allround en deskundig op het gebied van de elektrotechnische – en werktuigbouwkundige installaties. Zij kijken tijdens de realisatiefase naar uitvoerbaarheid, controleren op wet- en regelgeving, functionaliteit en toekomstig onderhoud. Zij vormen een belangrijke aanvulling op de directievoerder en de bouwkundig opzichter. En zijn voor u een extra borging voor de kwaliteit van het duurzaam functioneren van alle installaties van uw gebouw.

Rien van IJzendoorn

Onze directievoerders en opzichters bieden toegevoegde waarde. Zij zorgen voor beheersing van het proces en de beste kwaliteit voor uw project.

Wat kan BBC nog meer voor u betekenen?

BBC Bouwmanagement ondersteunt u op alle mogelijke onderdelen binnen het bouwproces. Wij draaien onze hand niet om voor vragen over de initiatiefase, het ontwerp, de uitvoering, oplevering of het beheer en onderhoud. Wij zijn trots op ons vakmanschap en voelen ons oprecht gespecialiseerde allrounders. Vakmensen die weten waar ze het over hebben en graag samenwerken om de beste oplossing voor u als opdrachtgever te vinden.

Projectmanagement

Onze projectmanagers begeleiden, sturen en ondersteunen bij complexe vraagstukken in alle fasen van het bouwproces.

Bouwadvies

Onze bouwadviseurs adviseren in het onderhouden en verbeteren van de kwaliteit van uw bestaande gebouwenvoorraad.

Recent werk

DPG Media
Opdrachtgever Besix Nederland
DienstenKwaliteitsborging & Bouwkundig toezicht

BBC over de Directievoering en het Toezicht van de renovatie van het Binnenhof in Den Haag

BBC Bouwmanagement voert in opdracht van het RVB de Directievoering en het Toezicht uit van de renovatie van het Binnenhof in Den Haag.