Bouwadvies

Onze adviseurs bedenken de
beste oplossingen voor uw
vraagstukken over bestaande
bebouwing. Hierbij geldt:
kwaliteit staat voorop.

Bouwadvies

De inspecteurs en adviseurs van BBC Bouwmanagement zijn gespecialiseerd in het bepalen van de conditie van een gebouw en het adviseren over duurzame oplossingen. Of het nu gaat om een conditiemeting, plantoetsing, bouwkundige inspectie of het opstellen van een meerjaren onderhoudsplanning. Metingen en toetsingen voeren wij uit conform breed geaccepteerde methoden, zodat u weet dat u een objectieve beoordeling in handen hebt. Tevens zijn wij betrokken bij het verduurzamen van vastgoed en hebben wij diverse referenties op onze naam staan. Ook op het gebied van schade-inventarisaties en bouwkundige versterkingen bent u bij BBC aan het juiste adres.

Versterken

Alles wat nodig is voor een constructief veilig gebouw

 

Bouwkundig versterken is een preventieve maatregel die de woonveiligheid in aardbevingsgebieden verbetert. Door technische versterkingsadviezen te beoordelen en samen met de wensen van bewoners om te zetten naar uitvoeringsontwerpen, ontzorgt BBC Bouwmanagement zowel aannemers als particulieren.

 

Omdat de lijnen bij BBC kort zijn, kunnen onze adviseurs flexibel en snel inspelen op veranderingen, zowel vooraf als tijdens de uitvoering.

 

BBC Bouwmanagement heeft jarenlang ervaring opgebouwd met bouwschades en kan naast het aardbevingsdossier ook breder op onafhankelijke wijze bouwschades beoordelen en u adviseren over duurzame herstelmogelijkheden.

Conditiemetingen

Inzicht geven in het huidige staat én het toekomstige onderhoud van uw gebouw

 

Voor het beheer en onderhoud van zowel bestaande als nieuwe gebouwen kunt u bij BBC Bouwmanagement terecht. Bij bestaande gebouwen begint dat met een conditiemeting, die de staat van onderhoud in beeld brengt. Wij hebben tevens installatietechnische specialisten die ook de conditie van de installaties kunnen bepalen.

 

De conditiemeting voeren we uit conform normeringen zoals NEN2767 of RGDBoei®. Op die manier weet u als opdrachtgever zeker dat u een objectief rapport in handen krijgt. De conditiescores zijn daarnaast het uitgangspunt voor het opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP).

 

Met een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) brengen wij het toekomstige onderhoud van uw gebouw overzichtelijk in beeld. In de bijbehorende begroting staan de kosten waarmee u rekening moet houden.

 

U heeft als opdrachtgever altijd dezelfde contactpersoon. Hij is verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie, het organiseren van inspecties, de invoer van de posten in het MJOP-softwarepakket en updaten daarvan.

Plantoetsing

Zekerheid geven over de haalbaarheid of geldigheid van een bouwplan

 

Om te bepalen of een ontwerp wel of niet voldoet aan de gestelde eisen, kunnen wij een plantoetsing voor u uitvoeren. Op basis van het Programma van Eisen kijken we naar de technische kwaliteit, de functionele kwaliteit, de verschijningsvorm en wegen we uiteraard ook het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning mee. Heeft u (nog) geen Programma van Eisen? Geen probleem, dan stellen onze specialisten dat samen met u op.

Schade

Onafhankelijke vastlegging van het schadebeeld en/of de oorzaak

 

Als expert op het gebied van het aardbevingsdossier inspecteren wij bouwschades die mogelijk zijn veroorzaakt door gaswinning of andere mijnbouwactiviteiten. Wij voeren deze werkzaamheden uit onder de vlag van het ingenieursbureau 10BE.

 

Voor de Landelijke Commissie Mijnbouwschade voert BBC soortgelijke activiteiten uit, maar dan met name bij schades die mogelijk zijn veroorzaakt door zoutwinning. Naast het in kaart brengen van de schade stellen onze specialisten ook de mogelijke oorzaken, herstelmethodes en herstelkosten vast.

 

BBC Bouwmanagement heeft jarenlang ervaring opgebouwd met bouwschades en kan naast het aardbevingsdossier ook breder op onafhankelijke wijze bouwschades beoordelen en u adviseren over de herstelmogelijkheden.

Bouwkundige inspecties

Onafhankelijke vastlegging van de conditie van het gebouw of onderdelen daarvan

 

Er zijn veel situaties denkbaar waarbij u ondersteuning van een deskundige nodig heeft. Vaak worden wij ingeschakeld in het kader van een Technical Due Diligence. BBC Bouwmanagement heeft bouwkundig specialisten die u dan verder helpen. Vaak is een onafhankelijke rapportage na inspectie een eerste stap. Daarbij kijken onze professionals onder andere naar de staat van het onderhoud, het installatiewerk en de brandveiligheid. Maar ook vergunningen, onderhoudsdocumenten, bestaande beheersplannen en toekomstige onderhoudskosten komen aan de orde. Zo weet u precies waar u aan toe bent als u een gebouw wilt kopen of verkopen.

Leo Kerdijk

Er is geen dag hetzelfde want aan onze adviseurs wordt veelvuldig om verschillende expertises gevraagd.

Wat wel elke dag hetzelfde is, zijn onze inzet, toewijding en passie.

Wat kan BBC nog meer voor u betekenen?

BBC Bouwmanagement ondersteunt u op alle mogelijke onderdelen binnen het bouwproces. Wij draaien onze hand niet om voor vragen over de initiatiefase, het ontwerp, de uitvoering, oplevering of het beheer en onderhoud. Wij zijn trots op ons vakmanschap en voelen ons oprecht gespecialiseerde allrounders. Vakmensen die weten waar ze het over hebben en graag samenwerken om de beste oplossing voor u als opdrachtgever te vinden.

Bouwplaatsmanagement

Onze directievoerders en opzichters begeleiden en controleren het bouwproces op de bouwplaats vanaf de fundering tot en met oplevering.

Projectmanagement

Onze projectmanagers begeleiden, sturen en ondersteunen bij complexe vraagstukken in alle fasen van het bouwproces.

Recent werk

DPG Media
Opdrachtgever Besix Nederland
DienstenKwaliteitsborging & Bouwkundig toezicht

BBC Bouwmanagement over de afdeling Bouwadvies

Gerard Waninge van BBC Bouwmanagement over de afdeling Bouwadvies.