Aardbevingsschade

BBC Bouwmanagement is een van de expertisebureaus die gebouwen inspecteert op schades die mogelijk veroorzaakt zijn door aardbevingsschade / mijnbouwactiviteiten.

Bevingsschade als gevolg van mijnbouwactiviteiten 

Door de gaswinning in de provincie Groningen zijn er in de afgelopen jaren meerdere malen aardbevingen geweest en dit is niet zonder gevolgen gebleven. De gebouwen en woningen in de omgeving krijgen steeds vaker te maken met aardbevingsschade.

In opdracht van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) onderzoeken de experts van BBC Bouwmanagement gebouwen in de provincie Groningen en in de kop van Drenthe die veelal te maken hebben met aardbevingsschade als gevolg van aardgaswinning. Naast het in kaart brengen van de schades stellen de expert ook de mogelijke oorzaken, herstelmethodes en herstelkosten vast. Voor de Landelijke Commissie Mijnbouwschade (LCM) voert BBC soortgelijke activiteiten uit, maar dan vooral bij schades die mogelijk veroorzaakt zijn door zoutwinning.

Op de site van het IMG wordt in het kort beschreven hoe een opname plaatsvindt.

https://www.schadedoormijnbouw.nl/schade-gebouwen-objecten/schade-opname

 

Onderzoek en realisatie veiligheid gebouwen in aardbevingsgebied 

Voor de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) beoordeelt BBC Bouwmanagement of een gebouw bestand is tegen aardbevingen.

Om vast te stellen of een gebouw voldoet aan de veiligheidsnorm, wordt door de inspecteurs en constructeurs van BBC Bouwmanagement onderzoek gedaan.

Een van de methodes om te beoordelen of een gebouw sterk genoeg is, is door een gebouw te vergelijken met referentiegebouwen. Diverse instanties, waaronder KNMI en TNO, hebben daarvoor typologieën van gebouwen opgesteld waarmee andere gebouwen kunnen worden beoordeeld. Blijkt uit dit onderzoek dat een gebouw niet bestendig is tegen aardbevingen, dan wordt uitgebreider onderzoek gedaan. Bij het daadwerkelijk versterken van de gebouwen, die niet aardbevingsbestendig zijn ondersteunt BBC Bouwmanagement op meerdere manieren eigenaren en aannemers bij het realiseren hiervan. Samen met de eigenaren en aannemers beoordelen we het Versterkingsadvies, stellen het uitvoeringsplan samen en begeleiden de uiteindelijk bouwactiviteiten.

Op de site van de NCG wordt verder ingegaan op het beoordelen volgens de typologieaanpak.

https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/versterken/typologieaanpak