Aardbevingsschade

Door de gaswinning in de provincie Groningen zijn er de afgelopen jaren meerdere malen aardbevingen geweest. Dit blijft niet zonder gevolg, de huizen in de omgeving krijgen steeds vaker te maken met aardbevingsschade. 

Vanaf 2014 is BBC onder andere betrokken bij schade-inspecties én het bouwkundig versterken van woningen en andere gebouwen die getroffen zijn door aardbevingsschade.
Hiervoor werken wij aan de volgende percelen:

Afhandeling schademeldingen (middels het consortium 10BE):

  • 1e lijns schade-inspecties: als inspecteur beoordelen wij de gemelde schades en doen voorstellen voor de wijze van herstel.
  • Nader onderzoek: in sommige situatie is het nodig om licht destructief onderzoek toe te passen. Dit om de oorzaak van de schade te achterhalen en te komen tot een goed herstelplan.
  • Afhandeling dossiers waarop door de melder een second opinion is gevraagd: door overleg tussen de 1e lijns inspecteur en de contrapartij proberen wij tot een vergelijk te komen.
  • Gespecialiseerde inspecties aan mestkelders.

Bouwkundig Versterken:

  • Inspecties: tijdens de EVS inspectie (Extended Visual Screening) wordt de woning van binnen en buiten geïnspecteerd op mogelijke risicovolle gebouwonderdelen. Gelijktijdig worden er 3D-scans uitgevoerd en tekeningen van de bestaande situatie gemaakt. Ook wordt een geotechnisch onderzoek uitgevoerd.
  • Engineering: op basis van de uitkomsten uit het EVS; om de geconstateerde risicovolle onderdelen weg te kunnen nemen stellen wij een versterkingsadvies op. Hierbij is veel aandacht voor veiligheid en wordt er rekening gehouden met de wensen van de bewoner. De constructeur maakt hiervoor berekeningen volgens tevoren vastgestelde normen, ter onderbouwing.
  • Realisatie: in de uitvoeringsfase begeleiden wij het bouwproces tot en met de oplevering. Hierbij is veel aandacht voor veiligheid en gezondheid. Na de oplevering completeren wij de stukken om tot een compleet en afgerond bouwdossier te komen.

Bij al deze werkzaamheden staat de eigenaar centraal, hij is de beslisser m.b.t. maatregelen, eigen wensen, wordt volledig betrokken, geïnformeerd (in begrijpelijke taal), enzovoort. Het vastgoedobject is immers zijn bezit.

Middels tevredenheidsmetingen borgen we dat de wensen en eisen van de eigenaar goed worden bediend.