Bestekken en begroten

Bestekken

Het vastleggen van de gewenste kwaliteit kan op verschillende manieren, een geijkte methode is het verstrekken van een bestek. Middels een opdrachtverstrekking wordt het bestek dan een contractstuk en staat hiërarchisch ver bovenaan de bindende afspraken. In het bestek worden naast kwaliteit, materiaal- en uitvoeringsomschrijvingen ook juridische zaken omschreven.

Hierbij kun je denken aan zaken als:

  • aansprakelijkheid
  • garanties
  • kortingsbedingen (boetes) bij overtredingen.

Dit kan een bouwkundig bestek zijn, maar ook een installatiebestek of een combinatie hiervan.

Ook andere methodes om kwaliteit vast te leggen zoals technische omschrijvingen, koperbrochures, programma’s van eisen en prestatiebestekken kunnen door onze bestekschrijvers op professionele wijze worden geproduceerd.

 

Begroten

Voor het maken van alle soorten kostenberekeningen voor bouwprojecten kunt u bij ons terecht. Vaak krijgen we opdracht in de beginfase waarna de calculaties steeds gedetailleerder worden naarmate het project verder wordt uitgewerkt. Tevens worden deze berekeningen gebruikt om budgetten te bewaken.

Onze ervaren kostendeskundigen worden up-to-date gehouden met prijsontwikkelingen in de bouwwereld. Dit gebeurt door onder andere prijzen van uitvoerende partijen (bijvoorbeeld bij aanbestedingen, bouwteam, enzovoorts) te vergelijken met onze prijzen.

In tegenstelling tot collega-bedrijven die kostenberekeningen maken, zijn wij bereid om met uitvoerende partijen rond tafel te zitten zodra er afwijkingen worden geconstateerd ten opzichte van onze calculaties.

Ook voor bezuinigingsronden, planwijzigingen en dergelijke zullen we de opdrachtgever ter zijde staan of vertegenwoordigen.