Winkeliersbegeleiding

BBC Bouwmanagement heeft expertise in het verzorgen van winkeliersbegeleiding.

De winkeliersbegeleider vertaalt de (afbouw)wensen van de winkeliers in het lopende bouwproces, zoals sparingen, sprinkelaanpassingen, afwerkvloeren e.d.. Hij stemt de belangen van alle betrokken partijen goed met elkaar af, weet daardoor planningen realistisch te maken en faalkosten tot een minimum te beperken.

Ook keuzes van reclameuitingen, winkelpuien, nutsaansluitingen e.d. worden door ons gecoördineerd. De afbouwcoördinator is het aanspreekpunt voor winkeliers bouwdirectie en bouwuitvoering.