Uitvoering

Tijdens de uitvoering komt alles bij elkaar: waren de contractstukken wel goed, is de kwaliteit en de planning goed vastgelegd, klopt het juridisch, enzovoort? Kortom, krijgt de opdrachtgever wat hij bedoelde?

Daarvoor zijn onze directievoerders en opzichters dagelijks in touw. Belangrijkste is dat zij hiervoor de juiste competenties, kennis en ervaring hebben.
Maar BBC zorgt voor “de gereedschapskist” met de juiste (ISO)-processen, middelen (software, hardware), ondersteuning (kwaliteitsmanager, Intranet, helpdesk, naslagwerken).

Uit de klanttevredenheidsmetingen blijkt dat onze mensen uitblinken in communicatie, proactiviteit, maar vooral betrokkenheid. Uw project beschouwen zij als hun project, zij voelen zich verantwoordelijk en springen op de bres voor het klantbelang. Ze zijn echte vakidioten die houden van complexe projecten en volgen de nieuwste innovaties.