Coördinatie

Uitvoeringscoördinatie

Soms besluit de opdrachtgever om geen opdracht te verstrekken aan één uitvoerende partij maar aan meerdere partijen die het project gaan realiseren. Er is dan sprake van nevenaanneming. Omdat BBC Bouwmanagement als onafhankelijke partij kan coördineren, worden wij hiervoor ook ingeschakeld. Partijen worden door BBC aangestuurd met betrekking tot planning van hun werkzaamheden, wij verzorgen de onderlinge afstemming hiervan.

 

Coördinatie directieleveringen

Indien er een omvangrijke hoeveelheid werk ontstaat ten gevolge van directieleveringen, die voor de oplevering verwerkt moeten zijn, kan BBC Bouwmanagement u van dienst zijn. Vanaf ontwerp tot en met ingebruikname zullen wij dit begeleiden. Bij verschillende projecten hebben wij dit zodanig georganiseerd dat de leveringen “plug-and-play” geplaatst konden worden.

 

Verhuiscoördinatie

BBC Bouwmanagement wordt in toenemende mate gevraagd om verhuizingen te coördineren. Doordat wij het gebouw van haver tot gort kennen, kunnen we de verhuizing tevoren zodanig organiseren (planning, routing, voorzieningen) dat de verhuizing in de kortst mogelijke tijd plaatsvindt. De periode tussen oplevering en ingebruikname wordt op deze wijze tot een minimum beperkt. Ook inrichtingswerkzaamheden (zoals zonwering, vloerafwerking, verlichting, signing, enzovoorts) worden door ons voorbereid en optimaal tijdens de verhuizing geïntegreerd.