Directievoering

De directievoerder wordt actief vanaf de aanbestedingsfase. Zijn speerpunten zijn de opdrachtgever vertegenwoordigen richting alle betrokkenen (overheid, adviseurs, uitvoerenden, leveranciers, gebruikers, nutsbedrijven, enzovoorts) op het gebied van kwaliteit, geld en planning.

Bij aanvang wordt een risicoinventarisatie- en beheersingsplan opgesteld. Leidend hierbij zijn de contractstukken die zijn overeengekomen. Over deze onderwerpen communiceert hij rechtstreeks met de opdrachtgever.

Hij is de voorzitter van de bouwvergadering en zorgt ervoor dat de verslagen compleet en tijdig naar partijen worden verzonden. Dit is van groot belang daar bij eventuele geschillen deze verslagen prevaleren boven de getekende contractstukken. Tevens geeft hij leiding aan de opzichters maar ook aan betrokken adviseurs van de opdrachtgever.