Voorbereiding

In de uitvoeringsfase is BBC Bouwmanagement groot geworden, maar juist deze kennis en ervaring is van grote waarde om toe te passen tijdens de voorbereiding. Niet voor niets zijn veel goede voetballers zeer succesvolle coaches gebleken.

Voordat er een bouwproject wordt uitgevoerd, zijn er de nodige voorbereidingen aan vooraf gegaan. Dit is gedefinieerd in verschillende fases:

  • Initiatief/haalbaarheid
  • Projectdefinitie
  • Structuurontwerp
  • Voorontwerp
  • ​Definitief Ontwerp      ​
  • Technisch Ontwerp
  • Prijs- en contractvorming

Door middel van de ruime kennis en ervaring van ons personeel in alle fases, zowel op organisatorisch, bouwkundig als installatie gebied, weten we deze fases goede invulling te geven.

De overgang naar de volgende fase wordt bewaakt door middel van een fasedocument. Daarbij wordt gecheckt of de afspraken aan het begin van de fase m.b.t. kwaliteit, financiën en planning aan het einde nog kloppen. Ook maken we risico’s inzichtelijk én geven we aan hoe we deze risico’s gaan beheersen in het directieplan.

Onze projectmanagers zijn daarbij het aanspreekpunt voor opdrachtgever, gebruiker en adviseurs. Zij blinken vooral uit in hun betrokkenheid bij de klant en zijn project en het vermogen om zaken niet alleen simpel maar ook overzichtelijk te blijven houden.