Projectmanagement-leiding

Redenen dat onze opdrachtgevers BBC Bouwmanagement hiervoor kiezen zijn:

  • Eén partij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gehele projectmanagement: BBC Bouwmanagement, dus geen wal-en-schip-situaties meer.
  • Optimale samenwerking in het projectmanagementteam.
  • Efficiënte inzet: alle medewerkers werken volgens één systematiek.
  • Communicatie vanuit en met de opdrachtgever met één persoon: de opdrachtleider van BBC Bouwmanagement.
  • BBC Bouwmanagement zet het projectmanagement veelal voor vaste som in, waardoor er financiële duidelijkheid ontstaat voor de klant.

Dit kan nog verder worden doorgezet: BBC Bouwmanagement neemt alle advieswerkzaamheden (dus ook uitgevoerd door derden) voor haar rekening.
Meer hierover kunt u lezen onder het hoofdstuk Total Engineering.

Projectleiding

Onze projectmanagers zijn de vertegenwoordigers van onze opdrachtgevers. Al vanaf de initiatieffase zijn ze spil-of-control in het bouwproces, zowel naar de overige adviseurs toe als naar andere betrokkenen, maar ook richting opdrachtgever.

Er wordt gestart met een risicoinventarisatie- en beheersingsplan. Met tact, overwicht, verantwoordelijkheidsgevoel en uit ervaring weet deze manager de partijen tijdig aan te sturen voor het verkrijgen van gegevens en het maken van SMART-afspraken. Deze gegevens worden onderling met elkaar afgestemd en gecontroleerd op kwaliteit, financiën en planning. Zodra dit alles positief is, kunnen zaken aan de principaal worden voorgelegd.

Zodra het project gereed is voor de volgende stap, zal onze projectmanager een fasedocument opstellen waaruit blijkt dat er wordt voldaan aan de uitgangspunten van de voorgaande fase, waarmee tevens de opdrachtgever heeft ingestemd om de vervolgstappen mogelijk te maken.